Octoberfest

Octo­ber­fest tyyli­in puet­tu baarimme henkilökun­ti­neen tar­joilee mm. Sak­salaisia olui­ta ja napos­teltavaa klo 19 läh­tien. Bän­di ei tule Sak­sas­ta asti joten bileet alkaa jo alkuil­las­ta  VAPAA...

Brunssi joka kuukauden 1. Lauantai

Brun­ssi joka kuukau­den 1. Lauan­tai — seu­raa­van ker­ran 2.12 klo 11–14 10€ , kat­tauk­set tasat­un­nein. Myös pöytä­va­rauk­sia ote­taan vas­taan  p.050 5398086