Leivonnaiset / kakut

Cafe_Bar_Sokkala

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan tuotekat­e­go­ri­aamme “Kat­e­go­ria 1” – Leipomotuotteet

Kat­e­go­ria 1 on erikois­tunut tar­joa­maan laadukkai­ta leipo­mo­tuot­tei­ta, jot­ka on valmis­tet­tu käsi­työnä parhaista raa­ka-aineista. Valikoimamme sisältää monipuolisen kir­jon leivon­naisia, jot­ka tyy­dyt­tävät niin makean­nälän kuin suo­laisenkin himon. Tuote­va­likoimamme koos­t­uu tuor­eista leivistä, herkulli­sista sämpylöistä, suus­sa sulav­ista kakuista ja piirakoista sekä mui­ta houkut­tele­via leivon­naisia, jot­ka sopi­vat niin arkeen kuin juhlaankin.

Tuoreus ja laatu
Meille on äärim­mäisen tärkeää, että kaik­ki tuot­teemme ovat aina tuor­e­i­ta ja valmis­tet­tu korkealaa­tu­i­sista, lähialueen tuot­ta­jien toimit­tamista raa­ka-aineista. Leipo­momme ammat­ti­laiset taitur­oi­vat jokaisen tuot­teen huolel­la ja rakkaudel­la, mikä näkyy ja mais­tuu jokaises­sa suupalassa.

Hinta:
-